Första utlysning Innovation Fund – innovativ CO2-snål teknik

Nu öppnar första utlysningarna i Innovation Fund – EU:s nya och största fond för utvecklingen av koldioxidsnål teknik. Fokus är på kommersialisering av innovativa tekniska lösningar, så att dessa kan komma ut på marknaden. Det handlar om projekt inom förnybar energi, energiintensiv industri, energilagring, samt koldioxidupptag, -användning och -lagring (carbon capture, use and storage).   

Bild: EU-kommissionen

Innovation Fund ska stötta genomförandet av EU:s Gröna giv och fonden utgörs delvis av intäkter från EU:s system för utsläppshandel (ETS). Satsningar på klimat, CO2-minskning och grön omställning finns integrerat i samtliga EU-program i varierande grad. Det som särskiljer innovation fund är just fokuset på kommersialisering. Inom till exempel EU:s program för forskning och innovation (Horisont) utvecklas innovativa och banbrytande tekniker, men det är en utmaning att skala upp och kommersialisera dessa. Detta steg är avgörande för att uppnå effekter för klimatet, och det är denna lucka som Innovation Fund ska fylla. Fonden gäller år 2020-2030 och kommer under denna period tillhandahålla 10 miljarder i stöd.

Finansiering ges till borde storskaliga- och småskaliga projekt. Första utlysningen riktar sig dock endast till storskaliga projekt med en budget på 7,5 miljoner euro och uppåt. Ansökan görs i två steg, och deadline att lämna in första ansökan är 29 oktober 2020. EU:s myndigheten INEA ansvarar för att förvalta fonden och genomföra utlysningar, ni hittar all info på deras hemsida och EU-kommissionen har hemsida med överskådlig information. Själva ansökan görs via EU-kommissionens ansökningsportal Funding & Tenders Portal.