Förstärkt samarbete mellan universitet och regioner

European Regions Research & Innovation Network (ERRIN) bjuder in till ett digitalt möte för att berätta mer om hur banden mellan europeiska universitet och regioner kan stärkas. Lyssna till detta seminarium torsdagen den 24 februari 09:30 – 11:15. 

2022 presenterade Europeiska kommissionen den nya europeiska universitetsstrategin. Genom fyra flaggskeppsinitiativ är förhoppningen att de europeiska universiteten ytterligare ska kunna stärka deras integrering, kompetens och samarbete inom den högre utbildnings sektorn. Vad gäller samarbeten finns delmål med att stärka de europeiska universiteten genom gränsöverskridande samarbeten mellan universitet i Europa. För att nå detta har EU-kommission lanserat Europeiska Universitets Initiativet (EUI), vilket i korta drag innebär att europeiska universitet samarbetar kring vissa tematiska områden. Linnéuniversitetet ingår redan i det europeiska universitetet EUniWell som samarbetar för att förstå, förbättra, mäta och balansera välbefinnande. Nu vill kommissionen expandera detta till 60 europeiska universitet med över 500 högre utbildningsinstitutioner tills mitten av 2024. Det innebär alltså att det finns fler möjligheter för andra universitet att ingå i liknande typer av samarbeten inom flertalet olika tematiska områden. Detta är ett sätt för EU och medlemsstaterna att stödja och möjliggöra för universiteten att ytterligare stärka sina band i den gröna och digitala omställningen.  

ERRIN bjuder därför i detta mötet in till att diskutera vikten av transnationella samarbeten med särskilt fokus på stärkta band och samarbeten med sina regioner. Dessa typer av samarbeten ses som ett sätt för europeiska universitet att förbli förankrade i det lokala ekosystemet men också kunna bidra till alliansstrukturen.  

EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur samt generaldirektorat för forskning och innovation kommer medverka och presentera den nya strategin och dess kopplingar till existerande EU sektorsprogram såsom Erasmus+, Horisont Europa och Digitala Europa. Dessutom kommer Frankrikes ständiga representation presentera det franska ordförandeskapets perspektiv inom ämnet. Detta är alltså ett bra tillfälle för er att lyssna till hur våra regioner och universitet kan stärka sina band ytterligare. Moderatorn för evenemanget kommenterade även följande om evenemangets koppling till stärkt samarbete mellan universitet och regioner: ”Tanken med mötet är just att mellan ERRINs medlemmar kunna diskutera hur vi ser på denna länk och vad den kan komma att betyda i praktiken. Förhoppningen är att KOMs (EU-kommissionens) presentation ska ge ytterligare detaljer också, baserat på vad som presenterats i strategin, och att KOMs presentation därmed kan stimulera diskussion mellan ERRINs medlemmar”. 

Anmälan och mer information hittar du här!