Fortsatt fokus på digitalt från Junckerkommissionen

Junckerkommissionen satsar fortsatt på digital utbyggnad av EU. Ett exempel är dessa mål som satts för bredbandsområdet till år 2025: nätverksanslutningar för alla större socioekonomiska aktörer (inklusive åtminstone 200 000 skolor, åtminstone 200 000 myndighetsbyggnader och knutpunkter). Alla stadsområden, motorvägar och järnvägar måste ha oavbruten 5G täckning.   Alla europeiska hushållen skall ha tillgång till åtminstone 100MB/s i nedladdningskapacitet. Handlingsplanen för 5G-utbyggnaden är ännu bara en handlingsplan, och som sådan är inte bindande, men med 8 åtgärdspunkter verkar europeiska kommissionen för att skapa en ram för samarbete kring 5G-utveckling inom EU. Målet är att etablera en gemensam tidplan för lansering av 5G-projekt och att hitta stimulanser för nödvändiga investeringar. Det är värt att notera att flera av de åtgärdspunkter som nämns av kommissionen är traditionellt politiskt mycket känsliga områden vad gäller resurstilldelning. Den senaste informationen som EU gått ut med under september 2016 är en komplettering till förslaget som lanserades i EU 2013 om offentlig-privat samarbeten (sk public private partnership) på 5G-området.

 

EU-kommissionen ger ett förslag till direktiv som innebär att en investering om 120 miljoner euro anslås för att möjliggöra gratis Wi-Fi i allmänna utrymmen. Detta skall ske genom att medlen distribueras som bidrag till lokala myndigheter. Exempel där gratis trådlöst nätverk skall finnas kan vara offentliga byggnader så som kommunhus, parker, vårdcentraler och torg.  Medlen skall komma från CEF-programmet och finansiera 6000-8000 städer efter principen först till kvarn. Man kommer inte att finansiera städer där trådlösa nät redan finns tillgängliga. Vi i Sverige har ju en del av dessa strukturer på plats, men kanske skulle det kunna vara värt att söka för glesbygdsområden där utvecklingen inte ännu hunnit komma till stånd?