Framtiden är cirkulär, be there or be square

I EU produceras varje år stora mängder avfall. EU-kommissionen förespråkar därför att vi ska hålla redan använda resurser i omlopp i stället för att det blir avfall. Man vill skapa en cirkulär ekonomi, som fokuserar på materialåtervinning och förebyggandet av avfall genom produktdesign. För att uppnå en cirkulär ekonomi kommer man behöva göra ett flertal ändringar i hur vi hanterar avfall samt produktdesign. Mellan den 28 maj och den 20 augusti finns det möjlighet att vara med och påverka i ett samråd hur det kommande paketet för cirkulär ekonomi kommer utformas.

Om paketet för den cirkulära ekonomin kommer att inkorporeras i den inre marknaden kan det leda till lagstiftning på ett antal områden. Exempel på områden som skulle kunna påverkas är förbränning av avfall, produktdesign och handeln av avfall över länsgränser. Det nya paketet för cirkulär ekonomi kommer även att avgöra inriktningen för framtida finansiering, via exempelvis Horisont2020-programmet. Framtida utlysningar för cirkulär ekonomi kommer troligen beröra: Produktdesign, innovation och matrealkvalité.

Den cirkulära ekonomin förväntas generera upp till 600 miljarder euro i nettobesparingar och ge fördelar för både miljön, konsumenter och företag. Nederländerna som tack vare sitt arbete med cirkulär ekonomi kan betraktas som ett av Europas resursrikaste land, trots att man inte har några egentliga naturresurser. Under den första halvan av 2016 är det Nederländerna som är ordförandeland i EU. Under deras mandatperiod kommer det bland annat läggas fokus på den cirkulära ekonomin.

Vikten av den cirkulära ekonomin kommer att växa framöver. Det pågår ett flertal fristående initiativ hos Småland-Blekinges huvudmän. Våra erfarenheter inom avfallshanteringsprocesser samt design av varor och tjänster ger oss goda möjligheter att dra nytta av EU-medel från kommande Horisont2020-utlysningar. Av den anledningen kan det vara fördelaktigt att tidigt vara med i processen och delge Småland-Blekinges perspektiv i det pågående samrådet.

 

Läs mer om samrådet om cirkulär ekonomi