Framtidens sammanhållningspolitik kring Östersjön

Länderna runt Östersjön delar många utmaningar, och innanhavet har ett inneboende behov av gränsöverskridande lösningar. Vattenkvalitet, klimatpåverkan och sammanhållning är några av de främsta utmaningar som Östersjön utgör för de angränsande länderna.

När nätverket iBSG:s årliga konferens går av stapeln i Bryssel den 30 maj, bjuds en utmärkt möjlighet till diskussion kring sammanhållningspolitiken, nya möten med andra Östersjöintressenter och en möjlig kanal för erfarenhetsutbyte.

 

 

Save the date

iBSG (informal Baltic Sea Group) är alltså ett nätverk där Småland Blekinge Halland South Sweden är medlem tillsammans med 49 andra regionala Brysselkontor från Österjöområdet. Nätverket bjuder nu in till ett seminarium, den 30 maj 2017, med temat sammanhållningspolitik och dess konsekvens för glesbygden och stadsområden i Östersjöområdet. Man kommer att diskutera vad som fungerar bra i sammanhållningspolitiken kring Östersjön idag, och vad som måste ändras de kommande åren. Framtidens sammanhållningspolitik blir således en central fråga, inte minst med tanke på kommande programperiod 2020–2026 som närmar sig. Hur bör den utformas vad gäller regionalpolitik i Östersjöländerna? Viktiga punkter inom regionalpolitik som kommer att beröras är finansiering, investering, mervärde för medborgaren, innovation, för att till sist knyta an till Östersjöområdet utifrån dess förutsättningar och kommande utmaningar.

Institutioner och organisationer som kommer att närvara i form av talare, enligt det preliminära programmet, är bland andra EU-kommissionen, OECD, Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, Regionkommittén och en medlem ur kommissionär Corina Creţus kansli som arbetar med just regionalpolitik.

iBSG som nätverk fungerar framförallt som en plattform för erfarenhets- och informationsutbyten för sina medlemmar. Så, förutom att väcka nya idéer och tankar, blir seminariet därför också en mötesplats för intressenter från Östersjön. Det kommer alltså att finnas utrymme för utbyten av erfarenhet och framtidsvisioner, och för att initiera eventuella gemensamma projekt.

 

Datum: 30 maj, 2017

Plats: Mecklenburg-Vorpommern Office, Bryssel

Moderator: Ledamot av Europaparlamentet Jan Olbrycht

 

Anmälan till den årliga konferensen är ännu inte öppen, men gör gärna en anteckning i kalendern och kontakta oss på Småland Blekinge Halland South Sweden angående anmälan, så ska vi på bästa sätt försöka se till att skapa mervärde för dig och din organisation.