Ge inspel till Sveriges strategi för deltagande i Horisont Europa

Fram till den 1 september ges tillfället för forsknings- och innovationsaktörer (bl.a. regioner) att ge inspel till utformningen av regeringens strategi för svenskt deltagande i EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa. Frågorna handlar om hur din organisation har deltagit i tidigare ramprogram och om planerat deltagande 2021 – 2027. Du hittar enkäten här!