Goda exempel Active Aging

SmålandBlekinge är engagerade i hälsofrågorna, särskilt med fokus på äldres hälsa. Nu har kommissionen satt upp en sida med goda projektexempel på detta område. Se gärna efter om du hittar en god idé till ditt landsting/din region.

https://ec.europa.eu/eip/ageing/repository_en