Gör din praktik i Bryssel vårterminen 2017!

Småland Blekinge South Sweden erbjuder under vårterminen 2017 två praktikplatser på kontoret i Bryssel till studenter vid Jönköping University, Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola samt Högskolan i Halmstad (även öppet för andra lärosäten) med praktik som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med kommissionen, parlamentet, rådet och andra regionkontor, ges en god förståelse för arbetet inom EU

Den sökande har med fördel anknytning till regionen och bör vara i slutskedet av eller just ha avslutat universitets- eller högskolestudier på ett av lärosätena i regionen, inom områdena statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning. Språkkunskaper (svenska och engelska, övriga språk är ett plus) och ett stort intresse för europeiska frågor är ett måste. Goda IT-kunskaper är också ett krav. Ett medborgarskap i någon av EU:s medlemsstater krävs, men vi strävar efter de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra.

Praktiken som arrangeras av lärosätena är oavlönad, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier. Bostad ordnar praktikanten själv då utbudet är stort. Brysselkontoret bidrar gärna med tips.  

Är du intresserad är du välkommen att skicka din ansökan (personligt brev + CV) till Anna Nilsson senast 4 november
För mer information går det bra att höra av sig till Anna Nilsson på telefon. Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande praktikant, Jennie Liljevern.

Småland-Blekinges Brysselkontor bildades hösten 2009 och våra huvudmän är landstingen i Blekinge och Kalmar län, Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Jönköpings län. Från och med 2017 ingår även Region Halland i samarbetet. Landstingen, regionerna och regionförbunden är politiskt styrda organisationer som bland annat arbetar med tillväxt-, utvecklings- och hälsofrågor i länen. Organisationerna är offentligt finansierade och målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. I Brysselsamarbetet deltar också lärosätena i respektive region: Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Linnéuniversitetet och Jönköping University. 


Kontoret är strategiskt placerat i Nordic House tillsammans mitt i EU-kvarteret med ett flertal andra svenska regioner, stora svenska företag och organisationer till exempel Vinnova och det svenska konsulatet. De främsta uppgifterna för brysselkontorets två anställda är att bevaka viktiga frågor för regionens utveckling och att marknadsföra regionerna i Bryssel. Det handlar också om kontaktskapande och att överföra kunskaper och till hemmaregionen.