Gör din praktik i hjärtat av EU!


Småland Blekinge South Sweden erbjuder under höstterminen 2016 två praktikplatser på kontoret i Bryssel till studenter vid Jönköping University, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola med praktik som en integrerad del av studieprogrammet.  
Läs mer om praktiken här »