Guide för Science Parks

Science parks har varit, är och kommer att vara viktigt i arbetet med att stärka forskning, teknologisk utveckling och innovation för den regionala utvecklingen i både Småland-Blekinge och EU. Före sommaren presenterade EU-kommissionen en guide med tips, råd och goda exempel baserat på tidigare erfarenheter med science parks. Titeln är ”Setting Up, Managing and Evaluating EU Science and Technology Parks” och kan läsas här.