Guide till EU:s fonder och program

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram en snabbguide till EU:s fonder och program 2014-2020. Den samlar majoriteten av de program och fonder som kommuner, landsting och regioner kan söka medel från. Guiden innehåller kortfattad information om fonderna och programmen samt kontaktuppgifter till ansvarig myndighet och eventuell nationell kontaktpunkt som du kan vända dig till för mer information.

Ladda ner guiden här.

Småland-Blekinge har sedan tidigare tagit fram en nätverkslista med nätverk som kan vara relevanta för aktörer i regionen. Genom ett delta i nätverk kan man uppnå ökat kompetensutbyte med andra aktörer och säkerställa att man är med i de grupperingar där utveckling sker – de som utvecklar nya tjänster, standarder och sätter agendan för utformningen av nya utlysningar.

Klicka här för att ta del av Småland-Blekinges nätverkslista.