Guide till EU:s fonder

De fonder som EU har för att söka medel till projekt är talrika och omgärdas av olika regelverk. Nu har kommissionen tagit fram en guide för att öka tillgängligheten till finansering. Aktörer i SmålandBlekinge som vill öka sin kunskap om hur man söker projektfinansiering kan med fördel ta del av guiden.http://ec.europa.eu/budget/funding/information/getting-started_en