H2020 Green Deal Call publicerat!

Idag publicerades Horisont 2020 Green Deal call. Syftet med utlysningen är just att stötta genomförandet av EU:s gröna giv som presenterades i slutet av förra året och det finns flera teman av direkt intresse för våra regioner. Deadline för att ansöka är 21 januari 2021 och under EU R&I days 22-24 september kommer partnersök äga rum. Då intresset är stort för Green Deal call kan vi vänta oss att partnersök arrangeras även inom Brysselbaserade nätverk.  

tlysningarna är uppdelat i följande områden:

 1. Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges
 2. Clean, affordable and secure energy
 3. Industry for a clean and circular economy
 4. Energy and resource-efficient buildings
 5. Sustainable and smart mobility
 6. Farm to Fork
 7. Restoring biodiversity and ecosystem services
 8. Zero-pollution, toxic-free environment
 9. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
 10. Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe
 11. Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa