Europaforum Småland Blekinge Halland South Sweden

Lokalt och regionalt engagemang på EU-arenan – långsiktiga satsningar för att skapa en hållbar framtid

EU:s digitala och gröna omställning påverkar lagförslag, initiativ och hur resurser fördelas. Det handlar om betydande omställningar för den enskilde medborgaren med stora investeringsbehov för samhället för att uppgradera våra energisystem, förändra hur vi transporterar oss och anpassa vanor och attityder.

Framtida europeiska beslut kommer baseras på diskussioner och inspel som vi ger här och nu. Med utgångspunkt i goda exempel på hemmaplan vill vi lyfta blicken och prata om våra möjligheter att vara med och forma den europeiska spelplanen samt att använda den som källa till inspiration och finansiering.

Konferensen sker på Linnéuniversitetet i Kalmar och är en mötesplats för kollegor och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv.

Tidpunkt: 2023-05-10 08:00 - 2023-05-11 17:00