Small and Medium Sized Cities (SMC) workshop!

Årets upplaga av den årliga Small and Medium Sized Cities (SMC)-workshoppen äger i år rum 1-2 juni i Bryssel. Årets tema är kompetensförsörjning och den gröna omställningen där deltagare från EU-insitutioner samt städer, regioner och universitet i Nord- och Västeuropa kommer närvara. SMC-nätverket består av regionala Brysselkontor vars regioner delar demografiska egenskaper, så som mindre- till medelstora städer och omfattande landsbygd, och fokuserar på fördelarna med att vara mindre regioner och städer för att skapa samverkansytor för erfarenhetsutbyte och projektutveckling mellan dem. Småland-Blekinge-Halland deltar i nätverket tillsammans med Cities of Northern Netherlands, Thüringen, North Sweden, Pays de la Loire, och Turku-South West Finland, som även kommer delta på konferensen.

De årliga match-making dagarna som SMC anordnar inkluderar så kallade ’cityteams’ vilket ska bestå av 2-5 personer som representerar kommuner, regioner, lärosäten, kluster eller företag. Syftet med evenemanget i Bryssel är att nätverka med andra städer för framtida erfarenhetsutbyten, få ta del av goda exempel samt gå vidare med gemensamma projekt. Konferensen är ett utmärkt tillfälle att visa upp era egna projekt men även lära sig av andra. Är ni intresserade av att delta, dela erfarenheter och bilda ett cityteam? Ta tillfället i akt!

Kontakta Martin eller Sandra för mer information.

Tidpunkt: 2023-06-01 13:30 - 2023-06-02 14:00