Handläggare till SBHSS kontor i Bryssel sökes!

Det här är arbetet för dig som är intresserad av internationella och samhällsrelaterade utvecklingsfrågor. Vi erbjuder ett spännande arbete på plats i EU:s hjärta med internationella kontakter och varierande arbetsuppgifter!

ROLL OCH UPPGIFTER
Handläggarens roll och uppgifter är i stort desamma som för alla på Brysselkontoret. Vi har egna ansvarsområden, men samarbetar intensivt med varandra. Det handlar om att utifrån huvudmännens behov proaktivt samla in, bearbeta och analysera information och att återföra den till medlemmarna och andra intressenter via bland annat hemsida, allmänna informationstillfällen, direktkontakter och nätverk. Annorlunda uttryckt ska handläggaren bidra till att omvandla kunskap och information till praktisk nytta för medlemmarna.

Som handläggare är du medlemmarnas representant och språkrör på plats med uppgift att delta i tematiska nätverk, förmedla kontakter samt arrangera studiebesök och events. Du besöker medlemmarna några gånger per år för att presentera möjligheter, delta i arbetsgrupper och sätta upp konkreta mål tillsammans med ägarna i de fem länen. Det här är exempel på arbetsuppgifter. Då antalet medarbetare på kontoret är få är det viktigt att var och en – flexibelt och prestigelöst – tar sig an alla förekommande uppgifter inom verksamhetsområdet (vilka förövrigt kan komma att förändras eller omprioriteras över tiden).

Vi söker

Vi söker dig som är i början av karriären och har högskoleutbildning med relevant inriktning samt kunskap om svensk offentlig förvaltning. Kunskapsmässigt är du sannolikt mer generalist än specialist. Du är van IT-användare och har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Övriga språk så som franska är meriterande. Erfarenhet av svensk offentlig förvaltning respektive regionalt utvecklingsarbete är mycket meriterande. Detsamma gäller kunskap om EU respektive EU-finansierade program.

Minst lika viktigt är vem du är som person. Vi söker en proaktiv, kommunikativ och relationsskapande person som är skicklig på att hantera, analysera och återkoppla information på ett pedagogiskt och kärnfullt sätt, skriftligt och muntligt. Du har en konsultativ läggning, en stark känsla för service samt vill bidra till att skapa mervärde för dina uppdragsgivare och kollegor.

Vår arbetsplats

Småland Blekinge Halland South Sweden är regionernas och lärosätenas gemensamma Europakontor i Bryssel. Målet med samarbetet är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse i EU och att öka samverkan mellan parterna och agera gemensamt i viktiga strategiska frågor. Läs gärna mer om oss på sbhss.eu.

Följande organisationer är idag medlemmar i samarbetet: Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings Län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Vid full bemanning på kontoret i Bryssel arbetar idag en kontorschef, två handläggare och två praktikanter. Brysselkontorets huvudsakliga uppgifter är:

  • Service till ägarna
  • Marknadsföring och profilering av regionernas kompetenser
  • Kontaktskapande verksamhet gentemot EU-institutioner och andra europeiska regioner
  • Intressebevakning av policy, finansiering och samarbeten: Analyser och lobbying
  • Kunskapshöjande insatser hos ägarna

Region Kalmar län har arbetsgivaransvaret för tjänsten och Brysselkontoret ingår i den regionala utvecklingsförvaltningen.

I den regionala utvecklingsförvaltningen arbetar vi med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Det gör vi genom att ta initiativ till och samordna insatser. Vi samverkar med aktörer i och utanför länet inom olika områden som näringsliv, miljö, infrastruktur, samhällsplanering, landsbygdsutveckling, kompetens, kultur och biblioteksutveckling. Vi skapar och deltar i nätverk och arbetar också med finansiering av utvecklingsinsatser som syftar till att gynna länets utveckling. I förvaltningen ingår regionens fyra folkhögskolor som finns i Gamleby, Högalid, Vimmerby och på Öland.

Vi är en del av Region Kalmar län, som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Här finns totalt 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.

Om tjänsten

Referensnummer: 2021/578
Placering/enhet: Regional utveckling
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde: Efter överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast: 2021-09-05