Höstens upplaga av ”På gång i EU” nu publicerad

Sveriges Kommuner och Landsting har nu publicerat höstens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner, landsting och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKL i samarbete med Internationella sektionen.  Mer information om Sveriges Kommuner och Landstings arbete i EU samt skriften finns tillgänglig på deras hemsida här.

Ett fokusområde för denna upplaga är den intensifierade debatten om EU:s framtid i samband med Brexit och vilket EU kvarvarande 27 medlemsländer kommer vilja ha efter Storbritanniens utträde. Andra relevanta frågor som tas upp är förslagen om nya direktiv för energieffektivisering och förnybar energi, reglerna för statligt stöd till regionala flygplatser, den europeiska migrationspolitiken samt genomförandet av Agenda 2030 i Sverige och EU.

I SKL:s webbutik är det möjligt att beställa en tryckt version av skriften.