Höstens upplaga av ’På Gång inom EU’ är publicerad!

Sveriges Kommuner och Landsting har nu publicerat höstens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner, landsting och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKL i samarbete med Internationella sektionen.  Mer information om Sveriges Kommuner och Landstings arbete i EU samt skriften finns tillgänglig på deras hemsida här.

I höstens upplaga finns Brexit fortfarande med i diskussionen, nu är det framförallt en prioritet för EU att gå vidare och fokusera på Europas utveckling. I centrum står dock EU:s långtidsbudget, ett av det mest avgörande dokumentet för EU:s närmaste framtid just nu och som påverkar framtida finansiering till sammanhållningspolitiken och till forskning & innovation. Det skrivs även om de segdragna migrationsförhandlingar som präglar EU-agendan där diskussionerna i Europeiska rådet tycks glida mot förslag om att externalisera flyktingmottagandet utanför unionens gränser. I hösten upplaga kan du även läsa om andra EU frågor som till exempel arbetet med den sociala dimensionen, utvecklingen av EU:s nya strategi för plaster, paketet om ren rörlighet, förslaget om utökat samarbete kring utvärdering av läkemedel och medicinteknik samt genomförandet av Agenda 2030 i Sverige och EU.

I dokumentet presenteras samtliga 9 prioriterade områden för SKL under 2018 som är viktiga för kommuner, landsting och regioner. För varje prioriterad fråga finns ett antal viljeriktningar som förbundet ska verka för, samt aktiviteter som ska genomföras under året.

EU:s framtida långtidsbudget efter 2020

En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020

Den sociala dimensionen av EU

Förbättrad balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU

Energieffektivisering och förnybar energi

Lokala förutsättningar för säker dricksvattenkvalitet inom EU

Lokala och regionala aspekter i arbetet för cirkulär ekonomi – en ny plaststrategi

Mobilitet och infrastruktur inklusive bredband

Det går att läsa mer om de prioriterade frågorna i sin helhet hos SKL.