Horisont 2020 – arbetsprogram 2018-2020 publicerade

Nu har arbetsprogrammen för Horisont 2020 perioden 2018-2020 släppts, något som flera väntat på med stort intresse. Horisont 2020 är EU:s forskning- och innovationsprogram för perioden 2014-2020. Utlysningar presenteras via arbetsprogram och de som släppts nu sätter med andra ord ramarna för hur den kvarvarande budgeten på 30 miljarder euro ska investeras. Det innebär utvecklingsmöjligheter inom en rad områden av intresse för Småland-Blekinge-Halland, t.ex. digitalisering av hälso- och sjukvård, gröna fordon och bioekonomi. 

All information om ansökan, arbetsprogram och utlysningar går att hitta på EU-kommissionens participant portal. De olika programmen inom Horisont 2020 går att läsa om här. För att nå en ökad effekt har EU-kommissionen denna gång valt att fokusera på färre områden, men med större budget. Fokus kommer vara inriktat på att främja banbrytande och marknadsskapande innovationer genom att prioritera särskilda områden inom migration, säkerhet, klimat, ren energi och den digitala ekonomin. Utifrån kommissionens politiska prioriteringar ser budgetfördelningen ut enligt följande:

  • En koldioxidsnål och klimattålig framtid: 3,3 miljarder euro
  • Den cirkulära ekonomin: 1 miljarder euro
  • Digitalisering och omvandling av den europeiska industrin och tjänstesektorn: 1,7 miljarder euro
  • Säkerhetsunionen: 1 miljard euro
  • Migration: 200 miljoner euro
  • Ren energi uppdelad på de fyra områdena förnybar energi, energieffektiva byggnader, elektromobilitet och lagringslösningar: 2,2 miljarder euro

Med det nya arbetsprogrammet införs även nya initiativ och åtgärdstyper och man kan spekulera i om detta kan vara något som tas med i en eventuell efterföljare till Horisont 2020. Exempel på åtgärdstyper som introduceras är en första fas av ett Europeiskt Innovationsråd (EIC), initiativ för att öka deltagandet för länder som varit underrepresenterade i programmet samt en pilot inom information- och kommunikationsteknologi (IKT) som ska använda mekanismer hos Erasmus+ för att adressera kompetensförsörjning och matchningsproblematik. Det sistnämnda bör vara av särskilt intresse för Småland-Blekinge-Halland att bevaka. 

Som vi tidigare informerat om arrangerar EU-kommissionen under hösten informationsdagar för lanseringen av de olika arbetsprogrammen. Dagarna har olika struktur beroende på arbetsprogram men kommer generellt innehålla en presentation av arbetsprogrammet 2018-2020, generella råd, samt brokerage event för att utveckla partnerskap och projektansökningar. Sista registreringsdag har redan passerat för många av infodagarna men då de har sänts och kommer sändas som webbseminarium kommer det gå att finna informationen i efterhand. Sändningar inom industriell innovation går att hitta här och sändningar inom energi återfinns här. Under infodagarna om klimat samt om livsmedel, agrikultur och bioekonomi kommer representanter från Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor samt huvudmän att delta. Det finns därför möjlighet att komma med inspel och eventuella frågor inför infodagen. Sändningar från infodagarna om klimat och om livsmedel, agrikultur och bioekonomi kommer även kunna ses på denna hemsida och denna på hemsida.

Den svenska innovationsmyndigheten VINNOVA arrangerar under hösten informationsseminarium och på myndigheten finns även svenska kontaktpersoner för Horisont 2020 som kan ge hjälp och guidning till de som är intresserade av att ansöka. VINNOVAS arbete med Horisont 2020 finner ni här.

Det är också med glädje som vi ser att ihärdigt arbete från huvudmännen har gett resultat. I arbetsprogrammet för ”Smart, grön och integrerad transport” finns det nu skrivningar om hållbara transporter där områden även utanför städer omfattas, vilket tidigare inte var fallet.