Horisont 2020-utlysning kopplad till den Gröna Given – var med och påverka!

I september lanserar Horisont 2020 specialutlysningen “the Green deal call”.  Syftet är att stötta projekt som ger konkreta lösningar relaterade till de utmaningar och prioriteringar som framförs i den Gröna given (The Green Deal). Värt att notera är att fram tills 3 juni är det även möjligt att lämna synpunkter kring hur utlysningarna bör utformas.

Målet att stödja till exempel innovativa produkter och projekt som hjälper den offentliga sektorn att stödja den gröna och digitala övergången. Utöver teknisk utveckling uppmuntrar utlysningen experiment och social innovation för nya metoder att engagera det civila samhället.

Med tanke på den rådande pandemin vill EU-kommissionen att utlysningen ska bidra till återhämtning, skapa mer uthållighet/resiliens i samhället (exempelvis inom jordbruk), förnybara energikällor, ren transport och främja en cirkulär industri.

Utlysningen kommer fokusera på elva områden:

  • Åtta tematiska områden som återspeglar prioriteringarna i den Gröna given – områden som riktar sig till specifika teknologiska och samhälleliga innovationer med hög påverkan som kan hjälpa till att främja en hållbar övergång relativt snabbt.
  • Tre horisontella områden (kunskapshöjande, medborgarfokuserade och internationellt samarbete) som sträcker sig bland flera av de ovan nämnda områdena. Dessa områden erbjuder ett längre perspektiv för att uppnå de mål som anges i Gröna given.

Synpunkter kring hur utlysningarna bör utformas görs via webbenkät, som är uppdelat efter varje område. Man behöver med andra ord inte lämna kommentarer kring alla områden. All info om utlysningen och möjlighet att påverka utformningen hittar ni här.

Tidslinje:

  • 3 juni 2020: Deadline för att ge online feedback (länkarna ovan)
  • ~ mitten på september 2020: Formellt antagande och öppnandet av utlysningen
  • 22–24 september 2020: Möjlighet att hitta potentiella projektpartners under Europeiska FoI-dagarna
  • Slutet av januari 2021: Deadline för att lämna in projektansökningar 

Här hittar ni mer information samt länkar till undersökningarna.