Horisont Europa – strategisk plan 2021 – 2024

Den 15 mars publicerade EU-kommissionen den strategiska planen för de första fyra åren av EU:s forskning och innovationsprogram Horisont Europa. Den strategiska planen definierar programmets strategiska investeringsinriktningar (2021 – 2024) och fungerar som en kompass för att säkerställa kommissionens politiska prioriteringar med fokus på ett klimatneutralt och digitalt Europa. Den strategiska planen är därmed i linje med övergripande europeiska strategier som den gröna given och europeiska återhämtningsinsatser för pandemin.

Brysselarenan är för tillfället en digital arena där ännu icke officiella arbetsprogram och kommunikationer för särskilda programdelar i Horisont delas mellan intressenter. Vilka delar som är intressanta för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar beror på respektive regions intresseområden och kapacitet för att delta i programmet. Kanske kommer vi under programperioden kunna växla upp det regionala deltagandet i Horisont och positionera regionens innovationssystem till europeiska samarbeten? Det är med andra ord bra tajming för att skapa sin egen kompass till regionalt deltagande i programmet (med eller utan koppling till ERUF, smart specialisering).

OBS Det digitala flödet av preliminära arbetsprogram innefattar även program som Digitala Europa och Erasmus.  Kontakta Adam om du vill ha mer information och/eller har behov av stöd för positionering till särskilda programdelar i Horisont, Digitala Europa eller Erasmus+.