Höstens möjligheter inom Horisont

Under hösten kommer en serie informationsföreläsningar om EU: s forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020. Dessa händelser ger möjligheter att få information om programmen så för att förbereda en bra ansökan.

Ofta i samband med dessa händelser ges också möjlighet att nätverka med europeiska aktörer och utveckla gemensamma idéer och projektansökningar.

SmålandBlekinge skickar systematiskt ut information om dessa föreläsningar, dels på hemsidan och dels i vår kalender.

Du som är intresserad av att förbereda en Horizonansökan, hör gärna av dig till din region för stöd och idéer.

Du som är obekant med forskningsprogrammet och vilka möjligheter det rymmer kan också besöka länken https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/