Hur IKT kan bidra till ett klimatsmartare samhälle, information från Green Week

Hur IKT kan bidra till ett klimatsmartare samhälle, information från Green Week

Den 16 juni 2016 samlades experter inom områden som smart city runt bordet vid ett möte inom EUROCITIES. Mötet låg inom ramen Green Week i Bryssel, en vecka av konferenser och möten som fokuserar på miljöfrågor.

Frågor som diskuterades var bland annat hur IKT kan bidra till en grönare stad.

IKT för koldioxidneutralitet

Flera projekt och initiativ presenterades och det har visat sig att städer kan spela en viktig roll i ledande av exempel genom sina strategier och projekt. Till exempel drivs Linköpings kommun datacentrum av vattenkraft.  Gröna IKT-lösningar i Amsterdam har visat att ”power management” med IKT sparar upp till 20% energi.

Andra projekt av intresse är exempelvis ICTFOOTPRINT.eu. Detta  är ett projekt som erbjuder metoder som syftar till att hjälpa organisationer att ta itu med deras behov när det gäller koldioxidutsläpp. Projektet finansieras av kommissionen inom ramen för Horisont 2020-programmet, (H2020-LCE-2015-3). Ett annat intressant projekt är Greenspector (http://greenspector.com/fr/), en programvara inom ekodesign som hjälper programutvecklare att sänka sin energiförbrukning.

 

Medborgardialog

Flera representanter för forskning och projekt som fokuserar på medborgardialog deltog.

Enligt David Ludlow, docent för smarta städer vid University of the West of England, är IKT grundläggande för modern stadsplanering.

Alec Walker- (http://www.cityfied.eu/), där bland annat Lund finns med som projektdeltagare, betonade att medborgarens engagemang handlar inte bara om bra kommunikation, men är den process genom vilken allmänhetens oro, perspektiv, behov och värden ingår i beslutsfattandet. Långvariga beteendeförändringar kräver en inkluderande och samverkande strategi för beslutsfattande.

European network of Livning Labs (http://www.openlivinglabs.eu) förklarade hur och varför de placerar medborgaren i centrum för produktutveckling och innovation. Living Labs definieras som användarcentrerade, öppna innovationsekosystem som bygger på forskning där medborgares engagemang leder till att innovationsprocesser inkluderas i samhällets beslutsfattande. I praktiken placerar projektet medborgaren i centrum för innovation. Detta medför att kreativiteten fångas och kan tas tillvara.

 

Kunskapsdelning för bättre lösningar

Utbyte av kunskap är en nyckelfaktor för smarta städer och möjligt särskilt genom nätverk och samarbete. EUROCITIES, nätverket av stora europeiska städer, samlar regelbundet sina medlemmar (politiker och tekniker) och uppmuntrar dem att utbyta tankar och att lära av varandra.

European Energy Award är ett mycket viktigt system som samlar över hundra städer i Europa med en särskild metod för planering, genomförande och övervakning av energi- och klimat- relaterade projekt.

Vid ett av de möten där SmålandBlekinge varit representerat deltog Fredrik Eriksson –IKT strateg, Linköpings kommun. Sannolikt kan Linköping vara intressant som gott exempel för våra regioner.

Många av de nämnda projekten kan ha värdefull information att ge oss om vår väg till ett klimatsmartare samhälle.