Hur kan cyklingen öka i er stad?

Runtom i Europa vill man satsa på att minskade föroreningar och utsläpp från biltrafik och en ökad cykelanvändning kan vara ett steg i ledet för att förvärkliga dessa mål. Det av EU stöttade projektet CHAMP har skapat innovativa sätt att öka cykling, och lokala policys kring cykling, i dess åtta deltagarstäder. På den avslutande workshopen den 11-12 september kommer resultat och lärdomar från det tre år långa projektet att redovisas för att kunna sprida vidare information om hur cyklingen i Europas städer kan stödjas och vidareutvecklas. 

Projektet CHAMP, Cycling Heroes Advancing Sustainable Mobility Practice, avslutas i september 2014 med en workshop i Gent, Belgien, den 11-12 september.

Projektet bygger på ett analysverktyg som används för att identifiera styrkor och svagheter i den existerande cyklingspolicyn, skapa en sammanfattning av vad som tidigare har gjorts i staden, vad som kan vidareutvecklas i policyn samt hur man kan förbättra den existerande cyklingsstrategin.

Exempel på åtgärder som har används i projektstäderna är:  

·         Främjande av cykelvägar

·         Kreativa lösningar för cykelparkering

·         Medvetenhetsökande kampanjer

·         Reklamkampanjer

·         Ökat brukarengagemang

Under workshopen kommer CHAMP att ha innovativa utställningar från de olika deltagarstäderna, interaktiva policydebatter, pressentera praktiska verktyg för cykelfrämjande samt ge en guidad cykeltur genom Gent.

Städerna som deltagit i projektet är Bolzano i Italien, Burgos i Spanien, Edinburgh i Skottland, Groningen i Nederländerna, Kaunas i Litauen, Ljubljana i Slovenien, Shkodra i Albanien och Örebro i Sverige och har delfinansierats av EU:s program Intelligent Energy Europe.

För mer information klicka här