Hur kan EU stödja arbetet mot ojämlikheter inom hälsa?

Den 5 november arrangerade SKL, EuroHealthNet och EUREGHA en konferens med titeln Tackling health inequalities in Europe. Health inequalities handlar inte bara om ojämlik sjukvård, utan även om ojämlika förutsättningar till god hälsa. Konferensen fokuserade därför på hur EU kan stödja arbetet mot ojämlikheter inom både hälsa och vård, och resulterade i de fem rekommendationerna:

  1. Identifiera och erkänna den nyckelroll som lokala och regionala myndigheter har
  2. Identifiera och erkänna behovet av ett holistiskt arbetssätt mot ojämlik hälsa
  3. Visa på vikten av att minska ojämlik hälsa, och involvera det i EU:s politik och program
  4. Underlätta ett ökat engagemang för lokala och regionala myndigheter
  5. Ytterligare samarbete med WHO Europa och dess nätverk

Klicka här för mer information om konferensen, rekommendationerna och de olika talarna!