Hur lockar vi talanger till våra regioner för att möta demografins utmaningar?

Den frågan diskuterades under tisdagens seminarium på Brysselkontoret för tyska Sachsen. Dubravka Šuica, kommissionär och viceordförande för demokrati och demografi, presenterade EU-kommissionens nya initiativ för att stötta regionerna i den demografiska utvecklingen som vi alla står inför, genom mekanismen Utnyttja talangen i Europa: en ny satsning på EU:s regioner. Den är framtagen för att hjälpa regioner att satsa på talanger för att behålla och locka till sig arbetskraft till länen, genom att stimulera ekosystem och innovation genom exempelvis satsningar inom turism, upskilling och reskilling, samt livslångt lärande. EU-kommissionen kommer inom mekanismen även att bidra med demografiska data för att stötta politiker i framtagande av policys på regional nivå.

Förutom EU-kommissionens inslag, presenterades även goda exempel på hur andra europeiska regioner har utvecklat sitt arbete för att locka och behålla talang i sina regioner. Framför allt handlade det om Sachsens egna innovationshub Simul+, bestående av en plattform med olika aktörer från akademi, näringsliv och region för att snabbare och med hjälp av civilsamhället utveckla idéer som är tekniskt möjliga, ekonomiskt hållbara och accepterade av samhället. Innovationshubben har fokuserat på hur de kan använda strukturell förändring av samhället, så som cirkulär ekonomi och digital transformation till regionens fördel. Diskussioner om regionernas utvecklingsplaner tillsammans med medborgare var startskottet för Simul+, då det uppdagades hur lokalsamhällets talangfulla människor tillsammans kunde åstadkomma utveckling. Tävlingar för bästa innovationsidéer bland lokalbefolkningen har genomförts, samt olika projekt inom en rad områden, bland annat:

  • Digital transformation och värdeskapande (bland annat genom en digital buss med VR som kör igenom regionen och erbjuder åtkomst till ny teknologi bland skolorna)
  • Datalabb med stora volymer data för nya företagsmodeller
  • Öka cybersäkerheten
  • Stöttning av äldre medborgare att använda digitala verktyg
  • Kultur and kreativa branscher
  • Cirkulär ekonomi
  • Byggande och boende
  • Miljö- och klimatvänlig regional utveckling

person holding camera lens

Även goda exempel från regioner i Kroatien och Tjeckien presenterades under seminariet. Kroatiens Osijek-Baranja hade utmaningar likt våra regioner där unga valt att lämna länet för jobb och boende på andra orter, samt behov att öka antal unga lantbrukare, vilket de bemött med olika projekt, bland annat inom utbildning och kompetenscenter kopplat till turism och servicebranschen, trafikskolor och elektriker. De berättade även att 30% av unga som tidigare lämnat regionen har återvänt. Tjeckiens Brno presenterade sin kreativa hubb KUMST som hjälpt den tidigare industriella staden att ställa om till en innovativ region för kultur och kreativa branscher, genom att stötta studenter till att utveckla företag och innovation. Från att tidigare ha tappat nyutexaminerade studenter till större omkringliggande städer har nu Brno inte bara behållit kompetenser, utan även lockat till sig talanger från storstäder som Prag. Representanten tipsade även om European Business Congress i Brno den 14–15 juni med temat Innovation in Uncertain Times.

 

Detta är några exempel på hur andra europeiska regioner utvecklat sitt arbetssätt för att hantera så kallat Brain Drain, där framförallt unga välutbildade människor lämnar regionen för jobb, bostad och möjligheter i större städer. Brysselkontoret hoppas att dessa goda exempel, tillsammans med EU-kommissionens mekanism som svar på den demografiska utvecklingen, kan inspirera och stötta Småland-Blekinge-Hallands regioner i arbetet med att behålla och locka till sig kompetenser.

Är ni nyfikna på att höra mer om dessa goda exempel från Sachsen, Osijek-Baranja eller Brno? Kontakta då Sandra!