Hur nyttjar vi Erasmus+, programmet om livslångt lärande?

I dagarna släppte Universitets- och högskolerådet ny statistik på hur län och kommuner runt om i landet förhåller sig till varandra gällande antal ansökningar för medel i Erasmus+. I en karta över Sverige går det att finna statistik på antal organisationer per län och kommun som har ansökt om medel samt även hur stor summa de har blivit beviljade. Statistiken sträcker sig från år 2003 fram till år 2015.

 
Nedan följer en lista på våra läns placeringar i statistiken kring ansökningar till Erasmus+. Statistiken är en sammanställning mellan två olika kategorier under åren 2003 fram till år 2015. Kategorierna som man har tagit fram statistiken på är: Skola inklusive gymnasiet och yrkesutbildning samt vuxnas lärande inklusive eftergymnasialutbildning.
 
Tabell 1: år 2003-2015                                                     Tabell 2: år 2003- 2013
 
 
 
 
 
*Tabell är hämtad från Universitets-och högskolerådets hemsida den 21/6-2016
 
Från tabell 1 går det att utläsa att Kalmar hamnar i den nedre delen av tabellen (plats 21), Kronoberg på nittonde plats och Jönköping på trettonde plats, gällande ansökningar till Erasmus+ från år 2003-2015. Det går även att få fram statistik på varje kommun i ett län genom att trycka på länet i länken här. I jämförelse med statistiken fram till år 2003 (tabell 2) har alla våra län ökat sina antal ansökningar, vilket är ett bra tecken att vi har börjat arbeta mot rätt riktning och att våra län har blivit bättre på att ansöka till programmet. 
 
Mer aktuellt från Universitets-och högskolerådet är att deras internationella avdelning påbörjat en nystart där man bland annat försöker samordna regionala aktörer och från avdelningens sida försöker man sprida mer kunskap om programmen man förmedlar, såsom Erasmus+. Detta kan ses som en inbjudan till ett närmare samarbete med regionerna från deras sida.
 
Avslutningsvis vill vi att nämna ett exempel från våra regioner där man just nu gjort en ansökan till Erasmus+, nämligen Ljungby kommun. Ansökan gäller volontärtjänster för att stärka arbetslivserfarenheten samt språkkunskaper hos unga i kommunen. Mer om detta läs vidare här.