iBSG:s årliga konferens – energi och transport

Måndag den 15 juni anordnar informal Baltic Sea Group (iBSG) sin årliga konferens. I år är temat “Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport – Initiatives for blue and green growth”. Seminariet hålls i samband med European sustainable energy week (EUSEW)15-19 juni.

2014 tog EU fram nya energi- och klimatmål för 2030, vilket innebär stora förändringar för både energi och transportsektorn. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för den lokala-, regionala, och nationella nivån samt EU-institutioner och andra intressenter. Under konferensen kommer strategiska dokument som ligger till grunden för regionernas arbete att presenteras av representanter från EU-institutionerna.

I samband med seminariet kommer det att hållas ett Projektcafé där deltagare ges möjlighet visa upp sig och sina projektidéer samt knyta nya kontakter och samarbetspartners. Under förra årets projektcafé deltog ca 20-30 olika aktörer som presenterade sina idéer, projekt och goda exempel.

Programmet är ännu inte helt färdigställt, men det kan vara en god idé att reservera datumet i kalendern redan nu och fundera över egna projektidéer samt vilka frågor som kan vara intressanta att diskutera med andra regioner. Det finns inga krav att man behöver ha färdiga projekt, men det är rekommenderat att man har en klar bild av vad det är man vill uppnå.

Senaste anmälningsdagen för Projektcaféet är den 27 mars.

Seminariet hålls på Goethe Institute, Rue Belliard 58, 1040 Bryssel.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på Småland Blekinges Brysselkontor.

Programmet för iBSG.