Individanpassad sjukvård – Bevakning av konferens

EU-kommissionens konferens om personlig medicin den 1 juni inleddes med att Ulla Wewer, professor från Köpenhamns universitet i medicin, uttalade sig kring värdet av att ställa om sjukvården i Europa till att vara mer personlig. Detta hotas dock idag av att den privata sjukvården och den offentliga sjukvården ser annorlunda ut och att det blir stora skillnader kring vilken typ utav sjukvård man får. Som det ser ut idag gällande regelverket krig sjukvård menade professorn att det finns många hinder som måste redas ut innan man kan gå vidare mot en mer harmoniserad sjukvård i EU.
 
Professorn framförde även att vi idag står inför en stor demografisk förändring och att inte mindre än 50 % av patienterna idag är vad man skulle kalla för äldre patienter och att det är dem vi måste tänka på först och främst när det kommer till hur vi ska utforma en individanpassad sjukvård i Europa.  Om Europa kan ställa om sjukvården har vi mycket att vinna, inte minst inom demensvården på grund av att man har anpassat vården till att vara mer anpassad efter individen och att man därför har kunnat lindra sjukdomsförloppet.
 
Vidare framförde hon även att det visserligen är kostsamt att ställa om vården till att vara mer individanpassad men att man även måste tänka på vilken kvalitet man vill ha i sjukvården, det är en skyldighet vi har till våra medborgare att kunna erbjuda det bästa. 
 
Under paneldiskussionen framfördes det att vi idag är väldigt långt ifrån en individanpassad sjukvård eftersom att de flesta läkare inte har tillräcklig med tid för sina patienter. Det är därför helt orealistiskt att tro att vi kan ställa om utan större svårigheter. Först och främst måste läkarna ha mer tid för sina patienter och sedan kan man börja prata om andra förändringar. 
 
En av paneldeltagarna från Slovakien menade att hela EU borde arbeta mer som dem när det kommer till sjukvård, då de har arbetat mycket med prevention av olika sjukdomar. Alla medborgare i Slovakien som är över 30 år kallas in till diverse undersökningar, för att se om det går att förhindra vissa sjukdomsförlopp. Denna arbetsmetod har visat bra resultat och Slovakien kommer att fortsätta med den framöver. 
 
Under del två av konferensen pratades det mycket kring ämnet information och kommunikationsteknik, IKT, med störst fokus kring patientdata. Flera synvinklar lyftes fram och den stora frågan var hur man skulle kunna bygga ett datasystem där man kunde få tillgång till patientdata för forskning utan att riskera patientsäkerheten där data används på ett oetiskt vis.  
 
Det talades mycket om ägarskapet av patientdata och vem det är dom egentligen har rätten att äga den. Som det ser ut nu i de olika medlemsländerna i EU är det ändå så att det först och främst är patienterna själva som äger sin data och själva kan välja vad de vill göra av den. Mitzi László från företaget Innit Foundation Amsterdam har specialiserat sig på att matcha olika patientdata med olika forskningsinstitut som söker patienter med en viss sjukdom, där patienterna kan sälja vidare sin data via företaget till forskning. På så vis är det fortfarande patienterna som äger sin data och samt även kan tjäna pengar på att sälja sin data. Det framfördes vissa frågor kring vad som händer med data efter att patienterna sålt den till forskningen, är det då diverse forskningsinstitut som har rättigheterna till datan och kan sälja vidare den eller är det fortfarande patienterna som äger rättigheterna? Och hur man kan garantera en säker hantering om datan släpps fritt på den privata marknaden? För EU:s del har man ännu inte kommit så långt att man kollar på alternativ som företaget Innit erbjuder, utan man ser mer till att först och främst ha samma regler gällande hantering av patientdata och kanske i efterhand att man även länder emellan kan ha tillgång till andra länders data. 
 
För Småland och Blekinges del kommer det under ämnet personalised medicine att släppas ett flertal utlysningar under år 2017, vilket kan vara bra att känna till vid eventuella framtida projektidéer. För mer information om alla utlysningar, var god läs vidare på kommissionens hemsida här.