Informal Baltic Sea Group anordnar en konferens inom digitalisering

Utöver Silicon Valley anses Östersjöområdet idag vara ett av världens främsta klustren inom IT-relaterande utveckling. Regionen har också en ledande roll inom EU:s utveckling gällande utbildning, forskning, innovation och infrastruktur. Den 16 november anordnar därför informal Baltic Sea Group (iBSG) en konferens tillsammans med Småland-Blekinge och ett flertal andra Brysselbaserade regionkontor, för att uppmärksamma detta.

Under konferensen kommer regionala strategier att lyftas fram av lokala och regionala aktörer med koppling till området. Idén med ett digitaliserat fokus är att skapa interregionala samarbeten som ska leda till ökad tillväxt och bygga ut den digitala inre marknaden.

Utöver regionala aktörer gästas konferensen av EU-representanter från kommissionen och parlamentet samt talare från akademin och den privata sektorn. Inbjuden från akademin är Martin Andersson från Blekinge Tekniska Högskola som tidigare varit i Bryssel och pratat om hur man på bästa sätt kan utnyttja Östersjöområdets digitala resurser. Från Microsoft Corporation gästas vi av Maciej Surowiec som med hjälp av sitt näringslivsperspektiv ska prata om den digitala utvecklingen och hur Östersjöregionen kan dra fördel av den.
 
 
 

Martin Andersson, BTH

Konferensen efterföljs av en mottagning, där det ges en möjlighet att träffa talare och andra deltagare för fördjupade diskussioner samt tillfälle att träffa potentiella samarbetspartners inom digitaliseringsområdet.

 
För att säkra en plats till detta event bör en registrering ske online senast den 14 november