Informal Baltic Sea Groups konferens inom digitalisering

Den 16 november arrangerade Informal Baltic Sea Group (iBSG)* tillsammans med ett flertal Brysselbaserade regionkontor en konferens med fokus på digitalisering. Aktörer från EU-institutionerna, akademin samt privata och offentliga näringar samlades för att diskutera Östersjöns ledande roll inom IT-infrastruktur, forskning och innovation. Småland-Blekinge var en av medarrangörerna representerades av bland annat Martin Andersson, Eva-Lisa Ahnström, Tobias Erlandsson och Kent Adolfsson från Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Konferensen byggde på en inledande session med nyckelpersoner från bl.a. Kommissionen, Microsoft och BTH. Konferensen fortsatte därefter med ytterligare en del som innehöll praktiska exempel från regional och lokal nivå.

Martin Andersson, Professor inom Industriell ekonomi vid BTH, inledde konferensen med en presentation av den rapport han tagit fram om Östersjöområdet och vägen mot en digital inre marknad. Rapporten som årligen uppdateras lyfter fram möjligheter men också utmaningar för det digitala klustret i samband med de ekonomiska olikheter som råder mellan de olika länderna.

Sverige nämndes flera gånger under konferensen som en nation i framkant när det gäller digitaliserade innovationer i Östersjöregionen. Macej Suroweic från Microsoft Corporation, pekade bl.a. ut regionen som den mest värdefulla marknaden efter Silicon Valley och framförde sitt intresse för svenska innovationer inom bl.a. hälsa och utbildning. Riksbankens idé om en e-valuta kom också upp på tapeten och kommissionären Peter Zilgavis framhävde sina tankar på hur idén om en sådan valuta kan spela en stor roll i framtidens globala ekonomi då handeln via nätet ökar.

Vidare presenterade sammanlagt fem regionkontor varsitt innovativt exempel. Gotland presenterade sitt lokala exempel om konsten att digitalisera ett samhälle och samtidigt förhålla sig till de kulturarv som t ex Visby stad är uppbyggd på. Luleå Tekniska Högskola framförde ett av sina fokusområden som behandlar energieffektiva lösningar med användandet av så kallade ”moln” och hur detta koncept kan användas på ett mer hållbart sätt.

Under konferensens gång fick publiken chans att ställa sina frågor och funderingar till samtliga talare och det blev då extra tydligt hur man både inom och utom regionen intresserar sig för Östersjöregionen och den kunskap som finns att utveckla här. Som nämnts i kommissionens kompetensprogram för Europa förväntas framtidens arbetsmarknad också kräva mer digital kompetens och Östersjöregionen anses vara föregångare i denna utveckling.

* Informal Baltic Sea Group är ett informellt nätverk som är uppbyggt på 55 regioner kring Östersjö via deras kontor i Bryssel. iBSG är till för att samla berörda regioner och genom nätverket samarbeta kring gemensamma intressen på EU-nivå.