Information om återvinningspolicy i EU

 

På tisdag den 1 juli kommer EU-kommissionen att anta ett paket om cirkulär ekonomi, hållbar mat samt byggnader. Paketet kommer att se över den gällande avfallslagstiftningen och föreslå nya mål för avfallsflöden. EU-kommissionen förespråkar högre återvinningsmål för EU:s medlemsländer. Vissa regioner i medlemsländerna uppnår redan 70 % återvinningsgrad och EU-kommissionen vill komma överrens om målet att samtliga EU-länder ska uppnå denna nivå till 2030.