Information om hur man söker EU:s fonder

 

 

EU-kommissionen har lanserat en hjälp till nybörjare men även erfarna tjänstemän som söker finansieringsmöjligheter för projekt inom EU. 

I guiden finner du information om hur man ansöker till  EU:s nuvarande program för budgetperioden 2014-2020. Dela gärna med andra aktörer som kan ha nytta av denna information. Informationen riktar sig till olika grupper så som småföretag, ideella organisationer, forskare, offentliga organisationer bland andra.

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_en