Innovativt byggande i trä på agendan – och mycket mer!

Förra veckan var Mikael Ludvigsson, Smart Housing Småland, och Antje Schreyer, Region Kalmar län, i Bryssel. Syftet med besöket var att bygga upp ytterligare kontakter och att få bättre kännedom om möjlighet till utveckling via den europeiska arenan. Att besöket skedde just denna vecka berodde på att EU Forest Based indutries event ägde rum då. På Antje och Mikaels scheman fanns även möten med möjliga samarbetspartners och tematiska seminarier. För Mikael var den röda tråden innovation och klustersamverkan, särskilt utifrån hållbart byggande i trä. Antjes fokus var europeisk samverkan inom bioekonomi ur ett bredare perspektiv.

U Forest-based industries event arrangerades för andra året i rad och är en del av EU Raw Material Week. En av huvudpunkterna på programmet var presentation av Forest based industries 2050: A vision for a climate friendly future. Visionen är ett inspel till EU-kommissionen från den europeiska skogsbaserade näringen. Det som gör inspelet speciellt är att det är en rad olika europeiska branschorganisationer som gemensamt tagit fram och ställt sig bakom visionen. Flera av våra regionala aktörer ingår i dessa branschorganisationer. Vad nästa steg i detta arbete blir är dock ännu inte klart, men Brysselkontoret kommer hålla ett öga på detta.  

En annan punkt på eventets agenda som fångade både Antje och Mikaels intresse var finska North Karelia’s presentation om hur de, med utgångspunkt i sin smarta specialiserings strategi, arbetar för att främja och stärka den skogsbaserade näringens utveckling. Detta blev även ett bra intro till nästkommande dags event som var informal Baltic Sea Groups (iBSG) årliga konferens på Europaparlamentet med temat ”EU´s post-2020 Smart Specialisation Agenda”. Under konferensen presentera flera Östersjöregioner goda exempel på arbetet med smart specialisering och en utgångspunkt i diskussionerna var hur vi Östersjöregioner kan ta vara på möjligheter i nästa programperiod.

 

Nästa steg?

Det finns många trådar att plocka upp efter besöket, inte minst vad gäller kontakter för samarbeten framöver. En konkret förfrågan vi fick var att delta på stakeholder consultation om etableringen av ett European Innovation Partnership for Built environment inom Horisont Europa 2021-2027. Inbjudan kom med kort framförhållning och därför deltar Brysselkontoret å medlemmarnas vägar denna gång. Vi hade även samtal med ERRINs arbetsgrupp för bioekonomi där vi siktar på att göra mer aktiva insatser 2020. I vår kommer Brysselkontoret även arrangera ett seminarium tillsammans med East & North Finland och Helsinki-regionen om träbyggnation ur ett klimatperspektiv.