Intensiv besöksvecka i Bryssel

Kylan har kommit till kontinenten, men det har inte hindrat Småland-Blekinge-Hallänningar från att komma ner till Bryssel. I veckan har medarbetare från både Halland och Blekinge varit på plats. Den 22 och 23 november fick Brysselkontoret besök från Blekinge av en grupp bestående av kommundirektörer, region- och landstingsdirektörer.  Dessutom hade vi besök från Halland som medverkade på ERRINs partnersöksevent inom hälsa.


Förutom givande möten och diskussioner med oss på SBH Brysselkontor besökte Blekinge-gruppen flera aktörer och organisationer som är baserade i Bryssel. Första stoppet var på det fackliga Brysselkontoret och det blev många diskussioner kring arbetsmarknadsfrågor med sakhandläggare Joakim Smedman. En intressant aspekt som lyftes var kring EU:s sociala pelare, som undertecknades för c:a ett år sedan i Göteborg, och på vilket sätt EU kan uppfylla pelarens mål. EU har begränsade befogenheter att lagstifta i arbetsmarknads- och välfärdsfrågor men vi har redan kunnat se att EU prioriterar sociala utmaningar i EU:s sektorsprogram i större utsträkning än tidigare (inte minst genom Erasmus+ och förslaget om dubbel budget i nästa programperiod).

Nästa besök var på SKL:s Brysselkontor och kontorschef Marcus Holmberg som presenterade hur de bevakar EU-relaterade frågor som berör kommuner, landstig och regioner. Fokus var bl.a. riktat mot vilka prioriterade områden som SKL har bevakat under året (läs mer i höstens upplaga av SKL:s På Gång i EU) samt vilka stora frågor som väntar 2019.

På Europaparlamentet träffade vi Cecilia Wikström (L) som 2017 blev rankad som den fjärde mest inflytelserika Europaparlamentarikern (av 751) av tidskriften Politico. Wikström delade med sig av sina tankar kring nuvarande mandatperiod och vilken riktning EU går mot i nästa. Fokus var riktat mot Europas demografiska utmaningar, Brexit och migration – och Cecilia förmedlade ett tydligt budskap om att europeiskt samarbete är en förutsättning för att möta dessa utmaningar.

Blekinge träffade dessutom Carl-Albert Hjelmborn, chef på Skånes Brysselkontor, för samtal om EU:s finansiella framtidsutsikter. Strukturfonderna är ett viktigt verktyg för regioner, kommuner och universitets utvecklingsarbete och diskussionerna fokuserade på vad vi kan förvänta oss i framtiden – inte minst då EU:s förslag till programstrukturer (2021-2027) främjar tematiskt interregionalt samarbete.  

Utöver besöksgruppen från Blekinge hade vi även besök från Region Halland, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska högskola som var här för att delta på ERRINs partnersöksevent inom hälsa. Det är ett årligt återkommande evenemang som denna gång hade ett något bredare format, då det utgick från bredare teman snarare än specifika Horisont 2020-utlysningar.

Vi hoppas att Brysselbesöken har breddat bilden av hur EU-arenan kan nyttjas samt att det inspirerar till det fortsatta framgångsrika internationella arbetet på hemmaplan!