Internationell drivkraft till unga entreprenörer

Erasmus för unga entreprenörer erbjuder unga entreprenörer hjälp med att bygga upp sin verksamhet internationellt. Programmet som är en del av EU kommissionens Erasmus+ program letar nu efter mellanhandsorganisationer som är intresserade av att vara delaktiga i processen på lokal och regional nivå. 

Erasmus unga entreprenörer är ett utbytesprogram för unga företagare som befinner sig i uppstartningsskedet eller nyligen har startat ett företag. För att kunna delta får företaget inte ha existerat i mer än tre år. Programmet riktar sig alltså inte till unga företagare utan unga företag.  Utbytet avser att stärka Europas småföretags internationella konkurrenskraft och att skapa nya kontakter och samarbetsmöjligheter. Genom att låta nya företagare ta del av utbyten och praxisdelande med etablerade företag i andra länder främjas idéutbyte och erfarenhetsutväxling mellan Europas SMF:s (små- och medelstora företag). Vidare ger programmet möjligheter till kompetenshöjning, utvidgning av nätverk och tillträde till nya marknader.

Kommissionen letar nu efter företag och organisationer som är intresserade av att fungera som mellanhandsorganisationer i programmet. Som mellanhand rekryterar och assisterar organisationen/företaget de lokala entreprenörerna som deltar i programmet samt hjälper dem att finna samarbetsparters i andra EU länder.

Ansvarig myndighet i Sverige är tillväxtverket.

Ansökan sker via kommissionens hemsida senast 17 juli 2014.

 

För att besöka kommissionens hemsida, klicka här

För att besöka den svenska hemsidan, klicka här.