Internationellt partnerskap inom sjuk- och äldrevården sökes.

Den autonoma regionen Extremadura i västra Spanien söker samarbetspartners för tre projekt inom äldre- och handikappsomsorg genom Horisont 2020. Samtliga projekt ligger under ”Individanpassad vård- och omsorg” inom Horisont 2020 och utlysningen gäller lead-partners och projektkonsortium.    

The Regional Service for Promoting Autonomy and Care to Dependency (SEPAD på spanska) arbetar med vård- och omsorg inom äldre- och handikappsomsorg med hjälp av det nationella departementet för social- och hälsopolicys. De söker nu samarbetspartners i form av lead-partners eller projektkonsortium och projekten är tänkta att finansieras genom Horisont 2020.

Tilltänkta samarbetsområden kan komma att berör:

–          Förbättring och innovation av service och resursutnyttjande

–          Kunskapsutbyte

–          Förbättring av administrativa system och processer

–          Utbildning av vårdpersonal

–          Utbildning av anhöriga

–          Främjande av hälsosamt leverne

–          Turism för äldre- och handikappade 

–          Balneoterapi

–          Generationsöverskridande utbyten

–          Tekniska hjälpmedel för handikappade och funktionsnedsatta

–          IT utveckling ex. varuutveckling och nätverkskapande 

 

Utlysningarna:

·         Personalising Health and Care. H2020-PHC-2015-two-stage.

Senaste ansökningsdag är 14/10 -2014 och 24/2 -2015.

PHC-04-2015: Häsofrämjande och sjukdomsförhindring: förbättrat mellansektorssamarbete för miljö- och hälsobaserade återgärder. 

PHC-14-2015: Nya behandlingsmetoder för sällsynta sjukdomar

PHC-16-2015: Verktyg och teknologi för avancerade behandlingsmetoder

PHC-22-2015: Främjande av mental hälsa för den åldrande befolkningen

PHC-24-2015: Individanpassad sjukvård

PHC-11-2015: Utveckling av diagnostiska verktyg och teknologi: teknologi för internmedicinsk avbildning

PHC-33-2015: Förbättring av förutsättande säkerhetstester på människor

PHC-02-2015: Förstå sjukdomar: systemmedicin.

 

·         Personalising Health and Care.H2020-PHC-2014-two-stage.

Senaste ansökningsdag är 11/3-2014 och 18/8-2014

PHC-17-2014: Jämförelse av effektiviteten i existerande vårdsystem inom äldrevården

PHC-23-2014: Utveckling och jämförelse av nya modeller för säker och effektiv förebyggande sjukvård.

PHC-01-2014: Förstå hälsa, åldrande och sjukdom: determinanter, riskfaktorer och tillvägagångssätt.

PHC-13-2014: Nya behandlingsmetoder för kroniska icke-smittsamma sjukdomar.

 

·         Personalising Health and Care.H2020-PHC-2014-single-stage.

Senaste ansökningsdatum är 15/4-2014.

PHC-19-2014: Aktivt- och hälsosamt åldrande med IKT: servicerobotteknik inom assistentboende. 

PHC-26-2014: Självförvaltning av hälsa och sjukdom: medborgarengagemang och hälsa.

PHC-20-2014: Aktivt- och hälsosamt åldrande med IKT: IKT lösningar för självständigt boende med kognitiv försvagning.

PHC-34-2014: Interoperabilitet inom e-hälsa.

 

För vidare information samt intresseanmälan:

Carmen Torres Lagar
Avenida de las Américas 4
06800 Mérida
Extremadura, SPAIN

Tel: +34 924 00 92 99
Fax: +34 924 00 85 21
E-mail: carmen.torres@gobex.es