Interregionalt samarbetsforum

Interreg Europa bjuder 5 april in till den åttonde upplagan av det interregionala samarbetsforumet ”Europe, let’s cooperate!”. Under forumet kommer utlysningar under Interreg Europa:s programperiod 2021–2027 att presenteras och lanseras.

Projekten är Interreg Europa:s sätt att förbättra regionalpolitiken genom kapacitetsuppbyggnad. Regioners olika styrkor kan kopplas samman med varandra utifrån respektives smarta specialiseringsstrategier. Utlysningarna kommer beröra fem olika tematiska EU-prioriteringar och en icke-tematisk utmaning om bättre styrning:

  • Smartare Europa
  • Grönare Europa
  • Mer sammankopplat Europa
  • Mer socialt Europa
  • Europa närmare medborgarna
  • Bättre styrning av samarbetet

Syftet med forumet är att informera om den första utlysningsomgången för programperioden, få tips på projektutveckling och möjligheten till att möta representanter för Interreg Europa. Det blir också ett tillfälle att inspireras av andras projekt, nätverka och hitta projektpartners. Med andra ord ett utmärkt tillfälle för er som är intresserade av att söka stöd från programmet att informeras och finna partners som jobbar med liknande projekt.

Evenemanget kommer genomföras helt online. Mer information om evenemanget och anmälan hittar du här under:

Evenemangets hemsida och agenda

Information om utlysningarna