”Jag tycker EU:s arbete är jätte…!”

Är du nöjd med EU:s arbete eller har du åsikter om hur det kan förbättras? Gör din röst som EU-medborgare hörd genom att svara på det samråd som EU-kommissionen nyligen har lanserat. Det tar endast 10 minuter att genomföra och innefattar alla de stora frågor som EU måste ta ställning till under de kommande åren, t.ex. rörande miljö, migration, och sociala rättigheter. Var med och påverka riktningen för EU:s framtida arbete redan nu!

Inför nästa års stora politiska händelser och förändringar (ett EU-toppmöte dedikerat till EU:s framtid, Europaparlamentsvalet och byte av kommission) tar EU-kommissionen chansen att förbereda EU:s framtida förfaranden. Som en del av dessa förberedelser har ett samråd alltså påbörjats som ämnar att samla EU-medborgares åsikter. De samlade åsikterna kommer sedan att konsulteras i de beslut som tas.

Syftet med samrådet är inte att skapa lagförslag eller förordningar. Man kan inte svara på det som en organisation eller myndighet utan endast som en individ. Webenkäten som ska besvaras består av frågor som har utformats av en panel med slumpmässigt utvalda invånare och är enkel att genomföra. Majoriteten av frågorna är flervalsfrågor, men på alla frågor ges chansen att skriva fritt om man önskar formulera en egen ståndpunkt. Enkäten täcker följande områden:

  • Den ideella framtiden för EU
  • Huruvida mer eller mindre harmonisering mellan medlemsländer är önskvärt
  • Prioriterade miljöfrågor
  • Utbildning och hur den ska förbättras
  • Inre säkerhet
  • Ökad jämlikhet
  • Förbättrad tillgång till sjukvård
  • Ekonomisk säkerhet
  • De största riskerna för EU under kommande år
  • Jordbrukspolitiken

Den undersöker även till vilken grad de olika frågorna ska vara harmoniserade mellan medlemsländer. Enkäten kan komma att konkret påverka de besluts som tas på EU-nivå i framtiden, vilket i sin tur kommer påverka våra regioner. För Småland-Blekinge-Hallands medlemmars del är respons främst viktigt ur ett EU-medborgligt perspektiv snarare än ett regionalt utvecklingsperspektiv. Trots detta är det dock möjligt att svara på frågorna utifrån de områden och frågor som våra regioner tycker är viktiga. Det finns därmed all anledning att vara delaktig och sätta höga krav för miljöfrågor, jämställdhet, sociala rättigheter, tillgång till sjukvård, utbildning och annat som vi prioriterar och önskar se i våra regioner. Ta chansen att redan nu påverka hur det framtida Europa ska se ut!