Jönköping stad bland toppen av European Smart Cities

Jönköping stad är den sjätte smartaste staden av 77 medelstora europeiska städer som granskats av forskare på Wiens tekniska universitet. Begreppet ”smart cities” eller smarta städer på svenska innebär att man använda resurser, teknologi, och kunnande på ett effektivt och hållbart sätt.

Resultatet är baserade ”på den smarta kombinationen av talanger och aktiviteter från självbestämmande, självständiga och medvetna medborgare” och är uppdelade i sex stycken dimensioner som vardera har ett antal underkategorier. Dimensionerna är:

  • Smart miljö
  • Smart ledning
  • Smart rörlighet
  • Smarta människor
  • Smart livsstil
  • Smart ekonomi

Av de sex dimensionerna placerade Jönköping stad sig på en andraplats på smart miljö och en tredjeplats på smart ledning. Kriterierna för att vara en del av i studien var bland annat att staden har en befolkningsmängd mellan 100 000 – 500 000 invånare och som inte har ett upptagningsområde på mer än 1 500 000 invånare samt minst ett universitet eller högskola. Vidare ska staden omfattas av tillgängliga och relevanta databaser och även vara en PLEEC partnerstad.

European Smart Cities rankingen har genomförts tre gånger. Den första var 2007 där Jönköping kom på en 19 plats, andra gången var 2013 då man kom på en sjundeplats och i den senaste kom man på en sjätteplats. Att Jönköping i varje undersökning stiger i rankingen visar på en god utveckling mot smarta städer.

 

Klicka här för att läsa mer.