Kalmar län besöker Bryssel

2019 års första besök på Brysselkontorets stod 15 politiker från den politiska majoriteten i Region Kalmar län (S, C och L) för. Gruppen fick ta del av de förändring EU står inför och som påverkar den regionala nivån i Sverige. Det innebar att man i olika workshopar i högt tempo tog sig an stora frågor så som hur vi ska öka absorptionsförmågan av EU-medel, vilka strukturer behöver vi bygga på hemmaplan och hur vi kan påverka EU och Sveriges roll i EU. Förutom Brysselkontoret, stod finska Tammerforsregionen, EU-kommissionens generaldirektorat för miljö, svenska EU-representationen och SKL för inputen.

– ”Mycket lärorikt och många viktiga diskussioner som vi måste föra vidare på hemmaplan”, var en kommentar från gruppen.