Knyta utländska studenter till vår region?

Som många svenska län behöver Småland Blekinge kompletterande kompetens inom flera områden för att kunna fortsätta utveckla sitt näringsliv i enlighet med OECD:s rapport från 2012. Att attrahera arbetskraft kräver många gånger ett långsiktigt arbete som ofta börjar med studentutbyten. I texten nedan kan du läsa mer om hur Småland Blekinge ges möjlighet att kostnadsfritt få ta del av kompetens från en ekonomiskt viktiga och utvecklad del av Spanien.

Fomento de San Sebastian (Finansdepartementet i staden San Sebastian) söker samarbetspartners till sitt nya utbildningsprojekt i Baskien. Projektet är en kompetenssatsningen där syftet är att öka internationaliseringen mellan välutvecklade regioner.

Svenska företag och organisationer ges nu möjlighet att ta emot högutbildade studenter med teknisk- och samhällsvetenskaplig bakgrund som kan bidra med färska och innovativa idéer. Detta kunskapsutbyte innebär att svenska företag och organisationer ges möjligheten att attrahera utländsk arbetskraft på områden där kompletterande kompetens kan bidra på ett positivt sätt till utvecklingen.

Projektet är 100 % finansierat av Formento de San Sebastian, vilket innebär att inga extra utgifter för den svenska parten tillkommer.

Mer information om projektet kontakta Aya Hijazi

Anmälan görs till Elisabeth_Jorge@donostia.orgsenast 31 mars 2014.