Kommande CEF-utlysningar

Pat Cox är korridorsamordnare för ScanMedkorridoren inom TEN-T. Han deltog i de årliga TEN-Tdagarna i Rotterdam i år och modererade en session. Cox lyfte fram halvtidsutvärderingen av CEF och behovet av CEF-finansierade projekt för ökad tillväxt inom EU.

CEF-projekt hanteras i Sverige av Trafikverket. Utlysningarna öppnar i oktober och deadline för ansökan är i november 2016.

 

Mer information finns på länk nedan.

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/planerings–och-analysmetoder/finansieringsmetoder/finansiering/m EU.

Tips till sökande och tidsplanering finns här

http://www.trafikverket.se/contentassets/9805fb8686e14c06b60023925d277d5e/informationsmote_cef2016.pdf