Kommissionen att investera 8,5 miljarder € i forskning och innovation 2017

Europeiska kommissionen tillkännager att man anslår 8,5 miljarder € till forskning och innovation under 2017.  Medlen kommer att fördelas inom det reviderade programmet Horisont2020.

Det nya arbetsprogrammet introducerar viktiga nyheter. En särskilt viktig förändring är införandet av Open Data i nya Horisont 2020-ansökningar. För projekt som finansieras inom ramen för Horisont kommer nu vetenskapliga data att tillgängliggöras genom Open Data. Man räknar med att denna åtgärd kommer att öka konkurrenskraften genom förbättrad öppenheten av vetenskapliga data.

Som svar på flyktingkrisen kommer också 11 miljoner € kommer att ägnas åt ny forskning för att förstå migration och integration i de europeiska samhällena.

I spåren av klimatförändringarna anslår kommissionen även medel till vattenforskning. Andra områden som stödjs är utvecklingen av en ny generation av battericeller till elbilar. Ambitionen är att göra det möjligt för Europa att återhämta konkurrenskraften i produktionen av framtida celler och batterier för transport- och energitillämpningar. Andra nyheter är anslag till livsmedelsforskning.

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-250716