Kommissionen föreslår en budget fokuserad på – tillväxt, arbetstillfällen och ett svar på flyktingkrisen

Kommissionen har föreslagit en ny budget för 2017.  Budgeten på 134,9 miljarder euro fokuserar på de två viktigaste politiska prioriteringarna för Europa: stödja den pågående återhämtningen i den europeiska ekonomin och bekämpa de säkerhetsmässiga och humanitära utmaningarna. 

Mer resurser kommer att gå till investeringar i tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Man fokuserar på att säkra de skyddet för de yttre gränserna, för att ge stöd för mottagning och integration av flyktingar och även att ta upp grundläggande orsaker till migration i länderna av ursprungs- och transitländerna.

För SmålandBlekinges del blir det viktigt att söka de finansiella instrument som finns tillgängliga så som Horisont 2020, Erasmus +, COSME, CEF och ESIF. Stöd till europeiska jordbrukare finns också med i budgeten.