Kommissionen presenterar ny kompetensagenda

Under juli presenterade EU-kommissionen en uppdaterad europeisk kompetensagenda. Agendan syftar till att stärka EU:s kompetensbas och innehåller kvantitativa mål för kompetensutveckling och omskolning som ska uppnås inom fem år. Kommissionen avsätter EU-medel, genom befintliga och planerade program/instrument, som kan fungera som en katalysator för investeringar inom området.

Agendan består av tolv initiativ

 1. En kompetenspakt
 2. Förstärkt kompetensinventering
 3. EU-stöd för strategiska nationella kompetensutvecklingsåtgärder
 4. Förslag till rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
 5. Införandet av initiativet European Universities och kompetensutveckling för forskare
 6. Kompetens för den fröna och digitala omställningen
 7. Ökning av antalet personer med examen i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap eller matematik för att främja entreprenörskompetens
 8. Livskunskap
 9. Initiativ om individuella utbildningskonton
 10. Europeisk strategi för mikromeriter
 11. Ny Europassplattform
 12. En bättre ram för att frigöra investeringar i kompetens från medlemsstater och den privata sektorn

De 12 initiativen bygger på europeiska pelaren för sociala rättigheter som undertecknades i Göteborg 2017. Kommissionen menar även att Covid-19 har lett till nya yrkesmässiga utmaningar för många städer, regioner och medlemsländer i Europa. Kommissionen förutser att många arbetstagare kommer behöva skola om sig eller förbättra sin befintliga kompetens för att anpassa sig till den förändrade arbetsmarknaden efter pandemin – en arbetsmarknad som dessutom kommer vara grönare och mer digitaliserad.

Finansiering kopplat till kompetensagendan

Kommissionen avsätter EU-medel som ska fungera som en katalysator för investeringar inom kompetens. Under nästa programperiod, 2021 – 2027, kan Europeiska socialfonden+ (budget 86 miljarder €) användas till att hjälpa människors inträde och vidareutveckling på arbetsmarknaden. Vilket även program som Erasmus (26 miljarder €) och Invest EU:s del om sociala investeringar och kompetens (3,6 miljarder €) kan användas till.

Det nya programmet Digitala Europa (9,2 miljarder €) syftar bl.a. till att investera i utveckling av digital kompetens och kan användas till kompetensåtgärder för ny avancerad teknik. Vidare ser också Kommissionen möjligheter för medlemsländerna att använda faciliteten för återhämtning och resiliens (560 miljarder € i bidrag och lån) till att finansiera satsningar på kompetensutveckling och omskolning.

Läs mer om EU:s kompetensagenda här!