Kommissionen presenterar nya initiativ inom utbildning och digitalisering

Nyligen presenterade EU-kommissionen två nya initiativ, det ena handlar om att stärka ett gemensamt europeiskt utbildningsområde vars syfte bland annat är utökat samarbete mellan medlemsländerna gällande utbildning och sysselsättning.Det andra initiativet innefattar en handlingsplan för digital omställning inom undervisning och utbildning i Europa. I det här initiativet är ambitionen att förbättra kompetensen inom digitalisering och identifiera vilka verktyg som behövs för en digital omställning.
Det första initiativets målsättning är att etablera ett europeiskt utbildningsområde till år 2025. Förutom syftet att alla européer ska ha tillgång till bättre utbildning, menar kommissionen att en ytligare ambition är att främja utbytesstudier så att det blir den nya normen för studenter inom EU. För att nå visionen till år 2025 avser kommissionen att stärka Erasmus+ programmet och utveckla ett ramverk för europeiskt policyarbete inom utbildning, men även att stödja och vidareutveckla de pågående initiativen om att grund europeiska universitet och ett europeiskt studentkort. 
 
Det andra initiativet tar sig i uttryck i kommissionens nya handlingsplan för digital utbildning där erfarenheter från Covid-19 återspeglas och utgör kommissionens vision för högkvalitativ, inkluderande och tillgänglig digital utbildning i Europa. Med andra ord är planen en uppmaning till åtgärder för att stärka samarbetet på europeisk nivå för att lära av Covid-19 krisen, som innebar en snabb digital omställning för många medlemsländer. Inom detta initiativ avser kommissionen att exempelvis:
 
  • föra dialog med EU medlemsländer för att sedan kunna skapa en proposition som identifierar viktiga faktorer för att kunna förbättra den digitala utbildningen till år 2022
  • utveckla ett europeiskt ramverk för digital utbildning
  • stödja Erasmusprojekt relaterade till och som främjar en digital utbildningsomställning
  • lansera gemensamma riktlinjer gällande hanterandet av desinformation.
Mer information om initiativen finns här & här!