Konferens om hur framtidens energi- och transportbehov ska uppnås

Måndagen 15 juni hölls den årliga informal Baltic Sea Group (iBSG) konferensen. Temat för årets möte var "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport – Initiatives for blue and green growth”. Småland-Blekinge representerades på konferensen av deltagare från Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Region Kronoberg.

dkjgkjgkgj

På bilden syns från vänster: Robin Björk, Lennarth Förberg, Therese Magnusson, Robert Olesen, Akko Karlsson, Christina Mattisson, Britt-Louise Berndtdsson, Åke Nilsson, Svetlana Sukhova, Anna Nilsson och Jan Martinnsson

 

Vissa av EU:s mål för energi och klimatmål som ska vara uppfyllda 2030, har medfört ett krav på förändring i energi- och transportsektorn. Konferensen var en mötesplats för både företag och andra organisationer på lokal, regional och nationell nivå samt även för EU-institutioner att dela erfarenheter för att nå dessa mål. 

Under förmidagen hölls ett projektcafé i vilken regioner och företag visade upp goda exempel på hur man på bästa sätt arbetar med innovation, energi och transport. Resterande tid var uppdelat i ett antal olika områden: sjöfart, urban rörlighet, marin energi och bioenergi.

Ett exempel på föreläsningarna var Fabian Ilgner från Region Örebro som presenterade TEN-T and the North Sea Region, en plattform man tagit fram för att underlätta för regioner och andra aktörer som vill söka finanseringe eller letar efter goda exempel inom transport. Via organisationens plattform: TEN-TaNS Toolbox (se länk nedan) kan man söka på olika projekt eller finansieringsmöjligheter för olika transporttyper.

Tidigare artikel om iBSG

TEN-TaNS Toolbox