Kultur från Småland-Blekinge i Bryssel: Art makes people and regions grow!

 

Aktörer i Småland-Blekinge har ett gemensamt kultursamarbete med stora delar runt Östersjön. Nu sprids resultaten av samarbetet och samtidigt skapa goda möjligheter för att fortsatta arbetet.

Art Line, som är ett internationellt konstprojekt där Småland-Blekinge ingår, skapar ett samarbete mellan konstinstitutioner, museer och akademi/högskola runt Östersjön där syftet är att utveckla och stärka samarbetet. I projektet ingår 14 partners från 5 länder runt Östersjön.

Tisdag den 18 mars håller Artline en presentation med temat:  Art and digital technologies; Art and the Baltic Sea; How to continue building a Baltic infrastructure for culture. Presentationen kommer att fokusera på framtida konst- och kultursamarbeten inom östersjöregionerna och hur dessa samarbeten kan förstärkas.

Anmälan till presentationen görs till torun.ekstrand@artline-southbaltic.eu senast 7 mars. Presentationen hålls kl 15:00-19:00 på Imal Center for Digital Cultures and Technology, 30-34 Quai des Charbonnages, Brussels

 

För mer information om projektet: www.artline-southbaltic.eu