Kunskapshöjande seminarium om Skog och skogsbruk i södra Sverige för politiker och tjänstepersoner inom SBHSS

Med anledning av den nya mandatperioden (2022–2026) och ett allmänt behov av att öka kunskapen om skogsfrågor hos båda folkvalda och tjänstepersoner, anordnar Smålands skogs- och trästrategier, på uppdrag av Småland-Blekinge-Hallands rapportörsgruppen för skogsfrågor, ett kunskapshöjande skogsseminarium fredagen den 10 mars. Seminariet kommer att ge deltagarna en allmän orientering om skogen och skogsbruk i södra Sverige, belysa hur skog förvaltas i våra regioner och hur EU:s politiska initiativ påverkar skogsbruk på regional nivå.  

Plats: digitalt seminarium –  ANMÄL DIG HÄR SENAST 8 MARS